Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Gregor Podlogar, Prostori leg paličnih sklopov

Zagovor dela diplomskega seminarja: Gregor Podlogar, Prostori leg paličnih sklopov

Date: 12. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 15. 9. 2016, ob 12.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Gregor PODLOGAR, študent 3. letnika  študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Prostori leg paličnih sklopov« v četrtek, 15. 9. 2016, ob 12.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • prof. dr. Petar Pavešić (mentor),
  • prof. dr. Sašo Strle.