Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Smerdu, Homomorfizmi Boolovih algeber

Zagovor dela diplomskega seminarja: Ana Smerdu, Homomorfizmi Boolovih algeber

Date: 12. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 16. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Ana SMERDU, absolventka študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Homomorfizmi Boolovih algeber« v petek, 16. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • prof. dr. Karin Cvetko Vah (mentorica),
  • prof. dr. Sašo Strle.