Home > News > Zagovor diplome: Tomaž Habič, Parrondov paradoks

Zagovor diplome: Tomaž Habič, Parrondov paradoks

Date: 12. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 19. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Tomaž HABIČ, absolvent visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom »Parrondov paradoks« v ponedeljek, 19. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Mirko Dobovišek,
  • prof. dr. Roman Drnovšek (mentor),
  • prof. dr. Emil Žagar.