Home > News > Zagovor diplome: Lidija Šterk, Lucasova števila

Zagovor diplome: Lidija Šterk, Lucasova števila

Date: 12. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 19. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Lidija ŠTERK, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Lucasova števila« v ponedeljek, 19. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Mirko Dobovišek (mentor),
  • doc. dr. Pino Koc,
  • prof. dr. Emil Žagar.