Home > News > Zagovor diplome: Aleksandra Vujasin, Bézierove krivulje

Zagovor diplome: Aleksandra Vujasin, Bézierove krivulje

Date: 13. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 20. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Aleksandra VUJASIN, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Bézierove krivulje« v torek, 20. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Gašper Jaklič (FGG UL; mentor),
  • viš. pred. mag. Matija Lokar,
  • prof. dr. Emil Žagar.