Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Lea Tehovnik, Binomski model in življenjska zavarovanja

Zagovor dela diplomskega seminarja: Lea Tehovnik, Binomski model in življenjska zavarovanja

Date: 13. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 16. 9. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Lea TEHOVNIK, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Binomski model in življenjska zavarovanja« v petek, 16. 9. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik (mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Jasna Prezelj,
  • asist. dr. Gregor Šega (somentor).