Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Filip Lenarčič, LIBOR in vpliv finančnih kazalcev na prostih trgih

Zagovor dela diplomskega seminarja: Filip Lenarčič, LIBOR in vpliv finančnih kazalcev na prostih trgih

Date: 13. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 16. 9. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Filip LENARČIČ, študent 3. letnika  študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »LIBOR in vpliv finančnih kazalcev na prostih trgih« v petek, 16. 9. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • doc. dr. Damjana Kokol Bukovšek (EF UL; mentorica),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • asist. dr. Aleš Toman (somentor).