Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Tadej Drakulić, Fiskalna pravila

Zagovor dela diplomskega seminarja: Tadej Drakulić, Fiskalna pravila

Date: 13. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 16. 9. 2016, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Tadej DRAKULIĆ, absolvent študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Fiskalna pravila« v petek, 16. 9. 2016, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Mihael Perman,
  • prof. dr. Sašo Polanec (EF UL; mentor).