Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Jakob Lenarčič, Vpliv obrestnih mer na življenjska zavarovanja z udeležbo pri dobičku

Zagovor dela diplomskega seminarja: Jakob Lenarčič, Vpliv obrestnih mer na življenjska zavarovanja z udeležbo pri dobičku

Date: 13. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 16. 9. 2016, ob 15. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Jakob LENARČIČ, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Vpliv obrestnih mer na življenjska zavarovanja z udeležbo pri dobičku« v petek, 16. 9. 2016, ob 15. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Mihael Perman (mentor).