Home > News > Zagovor zaključne naloge: Ivana Marinović, Optimizacija kalibracijskega postopka za merjenje temperature s termočlenom

Zagovor zaključne naloge: Ivana Marinović, Optimizacija kalibracijskega postopka za merjenje temperature s termočlenom

Date: 13. 9. 2016
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v četrtek, 15. septembra 2016 ob 13.30 uri v predavalnici F-7 (II. nadrstr.) na Jadranski 19.
Ivana MARINOVIĆ študentka Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, 1. stopnja bo zagovarjala diplomsko delo z naslovom Optimizacija kalibracijskega postopka za merjenje temperature s termočlenom v  četrtek, 15. septembra 2016 ob 13.30 uri v predavalnici F-7 (II. nadrstr.)  na Jadranski 19.

Komisija:

  • doc. dr. Aleš Mohorič,
  • doc. dr. Dušan Babić
  • prof. dr. Matjaž Žitnik,
  • prof. dr. Žiga Šmit (mentor) in
  • Bojan Skrt, univ. dipl. inž. el.