Home > News > Zagovor magisterija, Melanija Vezočnik, Metoda za določanje položaja v prostoru z zlivanjem moči signalov WiFi in inercijskih senzorjev naprav IoT

Zagovor magisterija, Melanija Vezočnik, Metoda za določanje položaja v prostoru z zlivanjem moči signalov WiFi in inercijskih senzorjev naprav IoT

Date: 13. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V petek, 16. 9. 2016, ob 12.15 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Melanija VEZOČNIK, študentka 2. letnika interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Metoda za določanje položaja v prostoru z zlivanjem moči signalov WiFi in inercijskih senzorjev naprav IoT« v petek, 16. 9. 2016, ob  12.15 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  •  prof. dr. Sergio Cabello,
  • prof. dr. Matjaž Branko Jurič (FRI UL; mentor),
  • prof. dr. Aleksandar Jurišić (FRI UL).