Home > News > Zagovor diplome: Luka Ogris, Vpliv kalijevih soli na tvorbo enomolekulskih plasti lipofilnih derivatov gvanozina na vodni površini

Zagovor diplome: Luka Ogris, Vpliv kalijevih soli na tvorbo enomolekulskih plasti lipofilnih derivatov gvanozina na vodni površini

Date: 13. 9. 2016
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v sredo, 21. septembra 2016 ob 13. uri v predavalnici F-7 (II. nadrstr.) na Jadranski 19.
Luka OGRIS študent Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, bo zagovarjal diplomsko delo z naslovom  Vpliv kalijevih soli na tvorbo enomolekulskih plasti lipofilnih derivatov gvanozina na vodni površini v  sredo, 21. septembra 2016 ob 13. uri v predavalnici F-7 (II. nadrstr.)  na Jadranski 19.

Komisija:

  • doc. dr. Aleš Mohorič,
  • prof. dr. Igor Poberaj,
  • doc. dr. Gregor Skačej in
  • prof. dr. Irena Drevenšek Olenik (mentorica).