Home > News > Zagovor magisterija, Martin Frešer, Analiza in napovedovanje ambientalnih podatkov s pomočjo modelov strojnega učenja ter gradnja priporočilnega sistema za boljše okolje na delovnem mestu

Zagovor magisterija, Martin Frešer, Analiza in napovedovanje ambientalnih podatkov s pomočjo modelov strojnega učenja ter gradnja priporočilnega sistema za boljše okolje na delovnem mestu

Date: 14. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V ponedeljek, 19. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

Martin FREŠER, absolvent interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Analiza in napovedovanje ambientalnih podatkov s pomočjo modelov strojnega učenja ter gradnja priporočilnega sistema za boljše okolje na delovnem mestu« v ponedeljek, 19. 9. 2016, ob  10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer,
  • doc. dr. Dejan Lavbič (mentor; FRI UL),
  • dr. Mitja Luštrek (somentor; IJS),
  • prof. dr. Neža Mramor Kosta (FRI UL).