Home > News > Zagovor magisterija, Jure Kukovec, Posplošitev pragovnih avtomatov za dosegljivost v parametriziranih sistemih

Zagovor magisterija, Jure Kukovec, Posplošitev pragovnih avtomatov za dosegljivost v parametriziranih sistemih

Date: 15. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: ponedeljek, 19. 9. 2016, ob 9. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II. Zagovor magistrskega dela: torek, 20. 9. 2016, ob 9. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 

Jure KUKOVEC, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, bo opravljal magistrski izpit v ponedeljek, 19. 9. 2016, ob 9. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II, magistrsko delo z naslovom »Posplošitev pragovnih avtomatov za dosegljivost v parametriziranih sistemih« pa bo zagovarjal v torek, 20. 9. 2016, ob 9. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer (mentor),
  • doc. dr. Anita Buckley,
  • prof. dr. Miran Černe,
  • dr. Igor Konnov (Vienna University of Technnology; somentor).