Home > News > Zagovor doktorata: Leon Lampret, Metoda Morsove teorije krajšanja v homološki algebri

Zagovor doktorata: Leon Lampret, Metoda Morsove teorije krajšanja v homološki algebri

Date: 14. 9. 2016
Source: Department of Mathematics PhD defense
V četrtek, 15. 9. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

Leon LAMPRET, mag. mat., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Metoda Morsove teorije krajšanja v homološki algebri« oziroma »The Morse-theoretic method of cancellation in homological algebra« v četrtek, 15. 9. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

Komisija:

  • prof. dr. Andrej Bauer,
  • prof. dr. Neža Mramor Kosta (FRI UL),
  • prof. dr. Dušan Repovš (somentor),
  • doc. dr. Aleš Vavpetič (mentor),
  • prodekanja prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek.