Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Lara Vukšić, Polni nabori resničnostnih funkcij in Postova mreža

Zagovor dela diplomskega seminarja: Lara Vukšić, Polni nabori resničnostnih funkcij in Postova mreža

Date: 15. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V torek, 20. 9. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Lara VUKŠIĆ, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Polni nabori resničnostnih funkcij in Postova mreža« v torek, 20. 9. 2016, ob 9.00 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Polona Oblak (FRI UL),
  • prof. dr. Marko Petkovšek (mentor),
  • prof. dr. Sašo Strle.