Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Kristjan Bolčič , Uporaba dualnih kvaternionov v prostorski kinematiki

Zagovor dela diplomskega seminarja: Kristjan Bolčič , Uporaba dualnih kvaternionov v prostorski kinematiki

Date: 15. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 21. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Kristjan BOLČIČ, študent 3. letnika  študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Uporaba dualnih kvaternionov v prostorski kinematiki« v sredo, 21. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Sandi Klavžar,
  • prof. dr. Marjetka Krajnc (mentorica),
  • prof. dr. Sašo Strle.