Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Maša Jamnik, Variabilne anuitete: enoten pristop k vrednotenju

Zagovor dela diplomskega seminarja: Maša Jamnik, Variabilne anuitete: enoten pristop k vrednotenju

Date: 15. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V četrtek, 22. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Maša JAMNIK, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Variabilne anuitete: enoten pristop k vrednotenju« v četrtek, 22. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Mihael Perman (mentor),
  • prof. dr. Jaka Smrekar,
  • prof. dr. Sašo Strle.