Home > News > Zagovor magisterija, Petra Poklukar, O realni spektralni kompaktifikaciji Teichmüllerjevega prostora

Zagovor magisterija, Petra Poklukar, O realni spektralni kompaktifikaciji Teichmüllerjevega prostora

Date: 15. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: četrtek, 22. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: petek, 23. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Petra POKLUKAR, študentka 2. letnika magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, bo opravljala magistrski izpit v četrtek, 22. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »O realni spektralni kompaktifikaciji Teichmüllerjevega prostora« pa bo zagovarjala v petek, 23. 9. 2016, ob 10.30 uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Marc Burger (ETH Zürich; mentor),
  • prof. dr. Franc Forstnerič (somentor),
  • doc. dr. Uroš Kuzman,
  • prof. dr. Janez Mrčun.