Home > News > Zagovor magisterija: Rok Krpan, Simulacija interakcije šibkega curka vodne pare s plastjo lahkega plina v eksperimentalni napravi zadrževalnega hrama

Zagovor magisterija: Rok Krpan, Simulacija interakcije šibkega curka vodne pare s plastjo lahkega plina v eksperimentalni napravi zadrževalnega hrama

Date: 15. 9. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v četrtek, 22. september 2016, ob 12.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Rok KRPAN, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Simulacija interakcije šibkega curka vodne pare s plastjo lahkega plina v eksperimentalni napravi zadrževalnega hrama« na programu Jedrska Tehnika 2. st.  v četrtek, 22. 9. 2016 ob 12.00 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.    

Komisija:

  • doc. dr. Ivo Kljenak (mentor),
  • prof. dr. Tomaž Prosen,
  • prof. dr.Simon Širca,
  • prof. dr. Iztok Tiselj (glavni izpraševalec).