Home > News > Zagovor magisterija: Katja Klobas, Ergodične lastnosti translacijsko invariantnih verig Majorana fermionov

Zagovor magisterija: Katja Klobas, Ergodične lastnosti translacijsko invariantnih verig Majorana fermionov

Date: 19. 9. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v četrtek, 22. september 2016, ob 13.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Katja KLOBAS, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Ergodične lastnosti translacijsko invariantnih verig Majorana fermionov« na programu Fizika 2. st.  v četrtek, 22. 9. 2016 ob 13.30 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Boštjan Golob,
  • doc. dr. Jernej Fesel Kamenik,
  • prof. dr. Tomaž Prosen (mentor),
  • prof. dr. Marko Žnidarič (glavni izpraševalec).