Home > News > Zagovor magisterija: Marko Ljubotina, Neravnovesni spinski transport v anizotropni Heisenbergovi spinski verigi

Zagovor magisterija: Marko Ljubotina, Neravnovesni spinski transport v anizotropni Heisenbergovi spinski verigi

Date: 22. 9. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 23. september 2016, ob 15.15 uri v F4 na Jadranski 19.

Marko LJUBOTINA, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom » Neravnovesni spinski transport v anizotropni Heisenbergovi spinski verigi« na programu Fizika 2. st.  v petek, 23. 9. 2016 ob 15.15 uri v F4 na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Peter Prelovšek (glavni izpraševalec),
  • prof. dr. Tomaž Prosen (mentor),
  • prof. dr. Anton Ramšak,
  • prof. dr. Marko Žnidarič (somentor),
  • prof. dr. Tomaž Zwitter.