Home > News > Zagovor diplome: Rok Pirman, Conwayeva zaporedja

Zagovor diplome: Rok Pirman, Conwayeva zaporedja

Date: 19. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 26. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Rok PIRMAN, absolvent visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom »Conwayeva zaporedja« v ponedeljek, 26. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Mirko Dobovišek,
  • prof. dr. David Dolžan (mentor),
  • viš. pred. mag. Matija Lokar.