Home > News > Zagovor zaključne naloge: Žan Jerman, Dinamika taljenja snega slikana z magnetno resonanco

Zagovor zaključne naloge: Žan Jerman, Dinamika taljenja snega slikana z magnetno resonanco

Date: 19. 9. 2016
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v torek, 27. septembra 2016 ob 10. uri v predavalnici F-7 (II. nadrstr.) na Jadranski 19.
Žan JERMAN, študent Visokošolskega strokovnega študijskega programa Fizikalna merilna tehnika, 1. stopnja bo zagovarjal zaključno nalogo z naslovom  Dinamika taljenja snega slikana z magnetno resonanco  torek, 27. septembra 2016 ob 10. uri v predavalnici F-7 (II. nadrstr.)  na Jadranski 19.

Komisija:

  • prof. dr. Janez Seliger,
  • prof. dr. Dean Cvetko,
  • doc. dr. Miha Škarabot,
  • doc. dr. Aleš Mohorič (mentor) in
  • prof. dr. Igor Serša (somentor).