Home > News > Zagovor diplome: Igor Efremov, Coderunner: orodje za avtomatsko preverjanje znanja iz programiranja

Zagovor diplome: Igor Efremov, Coderunner: orodje za avtomatsko preverjanje znanja iz programiranja

Date: 20. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V ponedeljek, 26. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Igor EFREMOV, absolvent visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom »Coderunner: orodje za avtomatsko preverjanje znanja iz programiranja« v ponedeljek, 26. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Mirko Dobovišek,
  • prof. dr. David Dolžan,
  • dr. Gregor Jerše (somentor),
  • viš. pred. mag. Matija Lokar (mentor).