Home > News > Zagovor diplome: Silvester Markovič, Pregled in uporaba 2-dimenzionalnih optimizacijskih algoritmov za vstavljanje pravokotnikov v koše

Zagovor diplome: Silvester Markovič, Pregled in uporaba 2-dimenzionalnih optimizacijskih algoritmov za vstavljanje pravokotnikov v koše

Date: 20. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: torek, 27. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: sreda, 28. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Silvester  MARKOVIČ, absolvent računalništva z matematiko, bo opravljal diplomski izpit v torek, 27. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III, diplomsko delo z naslovom »Pregled in uporaba 2-dimenzionalnih optimizacijskih algoritmov za vstavljanje pravokotnikov v koše« pa bo zagovarjal v sredo, 28. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Marjetka Krajnc,
  • doc. dr. Alen Orbanić (mentor),
  • prof. dr. Marko Petkovšek.