Home > News > Zagovor magisterija: Dezider Ivanec, Iteracije v elementarni geometriji

Zagovor magisterija: Dezider Ivanec, Iteracije v elementarni geometriji

Date: 20. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: torek, 27. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II. Zagovor magistrskega dela: torek, 27. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

Dezider IVANEC, absolvent magistrskega študijskega programa Matematika - izobraževalna smer (prejšnji program), bo opravljal magistrski izpit v torek, 27. 9. 2016, ob 10. uri, magistrsko delo z naslovom »Iteracije v elementarni geometriji« pa bo zagovarjal
istega dne ob 12. uri
. Izpit in zagovor bosta v predavalnici 2.04 na Jadranski 21/II.

  K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek,
  • doc. dr. Damjan Kobal,
  • prof. dr. Boris Lavrič (mentor).