Home > News > Zagovor diplome: Valentina Potočnik, Družine Eulerjevih premic

Zagovor diplome: Valentina Potočnik, Družine Eulerjevih premic

Date: 21. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
Diplomski izpit: sreda, 28. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor diplome: sreda, 28. 9. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Valentina POTOČNIK, absolventka pedagoške matematike, bo opravljala diplomski izpit v sredo, 28. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III, diplomsko delo z naslovom »Družine Eulerjevih premic« pa bo zagovarjala na isti dan, 28. 9. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Anita Buckley,
  • prof. dr. Boris Lavrič (mentor),
  • prof. dr. Jaka Smrekar.