Home > News > Zagovor magisterija: Jana Vidrih, Stabilnost baze Bernsteinovih polinomov

Zagovor magisterija: Jana Vidrih, Stabilnost baze Bernsteinovih polinomov

Date: 21. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: sreda, 28. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 29. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 

Jana VIDRIH, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Matematika, bo opravljala magistrski izpit v sredo, 28. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »Stabilnost baze Bernsteinovih polinomov« pa bo zagovarjala v četrtek, 29. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.05 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Gregor Cigler,
  • prof. dr. Janez Mrčun,
  • prof. dr. Emil Žagar (mentor).