Home > News > Zagovor diplome: Blaž Šter, Sinoptično-statistična analiza napak napovedi padavin prognostičnega modela ALADIN-SI v izbranih vremenskih situacijah

Zagovor diplome: Blaž Šter, Sinoptično-statistična analiza napak napovedi padavin prognostičnega modela ALADIN-SI v izbranih vremenskih situacijah

Date: 22. 9. 2016
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v sredo, 28. septembra 2016 ob 13. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.
Blaž ŠTER, absolvent univerzitetnega študijskega programa Fizika, meteorološka smer, bo zagovarjal diplomsko delo z naslovom Sinoptično-statistična analiza napak napovedi padavin prognostičnega modela ALADIN-SI v izbranih vremenskih situacijah v sredo, 28. septembra 2016 ob  13. uri v Kuščerjevem seminarju  na Jadranski 19.

Komisija:

  • red. prof. dr. Tomaž Prosen
  • red. prof. dr. Igor Muševič
  • doc. dr. Gregor Skok,
  • izr. prof. dr. Nedjeljka Žagar (mentorica),
  • Gregor Vertačnik (somentor) in
  • dr. Benedikt Strajnar (somentor).