Home > News > Zagovor diplome: Blaž Cesar, Predstavitev numerične knjižnjice Numpy

Zagovor diplome: Blaž Cesar, Predstavitev numerične knjižnjice Numpy

Date: 22. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 28. 9. 2016, ob 9. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Blaž CESAR, absolvent visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom »Predstavitev numerične knjižnjice Numpy« v sredo, 28. 9. 2016, ob 9. uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • viš. pred. mag. Matija Lokar,
  • doc. dr. George Mejak,
  • prof. dr. Emil Žagar (mentor).