Home > News > Zagovor diplome: Primož Ribarič, Prvi poizkus določitve jakosti padavin iz radarskih meritev v dvojni polarizaciji v Sloveniji

Zagovor diplome: Primož Ribarič, Prvi poizkus določitve jakosti padavin iz radarskih meritev v dvojni polarizaciji v Sloveniji

Date: 24. 9. 2016
Source: Department of Physics BSc. thesis defense
v četrtek, 29. septembra 2016 ob 13. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.
Primož RIBARIČ, absolvent univerzitetnega študijskega programa Fizika, meteorološka smer, bo zagovarjal diplomsko delo z naslovom Prvi poizkus določitve jakosti padavin iz radarskih meritev v dvojni polarizaciji v Sloveniji v četrtek, 29. septembra 2016 ob  13. uri v Kuščerjevem seminarju  na Jadranski 19.

Komisija:

  • red. prof. dr. Tomaž Prosen
  • red. prof. dr. Rudolf Podgornik
  • izr. prof. dr. Nedjeljka Žagar,
  • doc. dr. Gregor Skok (mentor) in
  • mag. Anton Zgonc (somentor).