Home > News > Zagovor magisterija: Mojca Lukšič, Tržna tveganja po solventnosti II

Zagovor magisterija: Mojca Lukšič, Tržna tveganja po solventnosti II

Date: 26. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V petek, 30. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Mojca LUKŠIČ, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Tržna tveganja po solventnosti II« v petek, 30. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • dr. Boris Cergol (somentor; Ektimo d.o.o.),
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • prof. dr. Bojan Magajna,
  • prof. dr. Mihael Perman.