Home > News > Zagovor magisterija: Tim Kern, Procesi tveganja

Zagovor magisterija: Tim Kern, Procesi tveganja

Date: 26. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V petek, 30. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Tim Kern, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Procesi tveganja« v petek, 30. 9. 2016, ob 11. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Bojan Magajna,
  • prof. dr. Mihael Perman (mentor).