Home > News > Zagovor magisterija: Ana Mušič, Stohastična teorija portfelja: pristop strojnega učenja

Zagovor magisterija: Ana Mušič, Stohastična teorija portfelja: pristop strojnega učenja

Date: 27. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V petek, 30. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Ana MUŠIČ, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Stohastična teorija portfelja: pristop strojnega učenja« v petek, 30. 9. 2016, ob 10. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Franc Forstnerič,
  • doc. dr. Dejan Velušček (mentor).