Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Nataša Bučar, Modeliranje sezonske gripe z upoštevanjem zunanjih dejavnikov

Zagovor dela diplomskega seminarja: Nataša Bučar, Modeliranje sezonske gripe z upoštevanjem zunanjih dejavnikov

Date: 27. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 30. 9. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Nataša BUČAR, absolventka študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Modeliranje sezonske gripe z upoštevanjem zunanjih dejavnikov« v petek, 30. 9. 2016, ob 13. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Miran Černe,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Jasna Prezelj (mentorica).