Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Diana Drljača, Numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb z Matlabom

Zagovor dela diplomskega seminarja: Diana Drljača, Numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb z Matlabom

Date: 29. 9. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 30. 9. 2016, ob 9.30 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 

Diana DRLJAČA, absolventka visokošolskega strokovnega študija Praktična matematika, bo zagovarjala diplomsko nalogo z naslovom »Numerično reševanje navadnih diferencialnih enačb z Matlabom« v petek, 30. 9. 2016, ob 9.30 uri v predavalnici 3.04 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • doc. dr. Mirko Dobovišek,
  • prof. dr. Marjetka Krajnc,
  • prof. dr. Emil Žagar (mentor).