Home > News > Zagovor magisterija: Luka Zaplotnik, Besedni vektorji in konvolucijske nevronske mreže za analizo sentimenta finančnih poročil

Zagovor magisterija: Luka Zaplotnik, Besedni vektorji in konvolucijske nevronske mreže za analizo sentimenta finančnih poročil

Date: 30. 9. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
V sredo, 5. 10. 2016, ob 15. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Luka Zaplotnik, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Besedni vektorji in konvolucijske nevronske mreže za analizo sentimenta finančnih poročil« v sredo, 5. 10. 2016, ob 15. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • dr. Boris Cergol (somentor; Ekimo d.o.o.),
  • prof. dr. Matjaž Omladič (mentor),
  • prof. dr. Primož Potočnik,
  • doc. dr. Dejan Velušček.