Home > News > Izidor Hafner: James Gregory (1638–1675), življenje in delo

Izidor Hafner: James Gregory (1638–1675), življenje in delo

Date: 9. 10. 2016
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 10. 10. 2016, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Škotski matematik in astronom James Gregory je matematikom morda najbolj znan po vrsti, ki je kasneje omogočila  izračun  krožne konstante na veliko več decimalk kot Arhimedova metoda krogu včrtanih in očrtanih večkotnikov.  Veliko pa se je ukvarjal tudi  z optiko in njeno uporabo
v astronomiji.