Home > News > Primož Potočnik: Skoraj vsi grafi so povsem asimetrični

Primož Potočnik: Skoraj vsi grafi so povsem asimetrični

Date: 9. 10. 2016
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 11. 10. 2016, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. Klasični rezultat Erdosa in Renyija iz leta 1963 pravi, da imajo skoraj vsi končni grafi trivialno grupo avtomorfizmov. V predavanju vam bom predstavil dokaz tega izreka.