Home > News > Jan Grošelj: Zlepki nad Powell-Sabinovimi triangulacijami

Jan Grošelj: Zlepki nad Powell-Sabinovimi triangulacijami

Date: 10. 10. 2016
Source: Numerical analysis seminar
Sreda, 12.10.2016, od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21

Ogledali si bomo možnosti konstrukcije polinomskih zlepkov nad Powell-Sabinovimi triangulacijami. Standardni zvezno odvedljivi zlepki stopnje 2 so dodobra raziskani in so predvsem na račun znane B-reprezentacije uporabni na različnih področjih numerične analize. Na višjo stopnjo in red gladkosti jih je mogoče posplošiti na več načinov; obravnavali bomo nekaj primerov, poudarek pa bo na zvezno odvedljivih zlepkih stopnje 3 in skoraj dvakrat zvezno odvedljivih zlepkih stopnje 4. Predstavili jih bomo z B-zlepki in analizirali lastnosti take predstavitve. 

Lep pozdrav,
Bor Plestenjak