Home > News > 1264. sredin seminar: M. Lozej: Prevajanje lastnosti, šifriranih z neskladnim šifrantom

1264. sredin seminar: M. Lozej: Prevajanje lastnosti, šifriranih z neskladnim šifrantom

Date: 10. 10. 2016
Source: Computer mathematics seminar (Wednesday seminar)
Sreda, 12. oktober 2016, od 18:15 do 19:45, predavalnica 3.04, FMF, Jadranska 21, LJ
Mnogi informacijski sistemi beležijo in obravnavajo isto vsebino, a na različne načine. Ko moramo zbrati podatke iz različnih virov, moramo podatke prevesti, da bi bili primerljivi. Prevajanje ni vedno lahko, včasih tudi ni možno. Posebej težak je primer, ko so vrednosti šifrirane in je isto šifro iz prvega sistema možno prevesti v več različnih šifer drugega. Namesto prevajalne tabele lahko v takih primerih poskusimo s tehnikami strojnega učenja sestaviti nabor pravil, kako iz drugih podatkov (kontekst) izberemo najboljši prevod šifre.

Razmislek sem zelo posplošil, da bi bil neodvisen od tehnoloških podrobnosti. Vpeljal sem več pojmov in poskusil uporabljati čim bolj formalen zapis. Prav zaradi slednjega sem prišel do vrste zanimivih spoznanj, kot so: kaj je lastnost sistema in kaj je izmerjena vrednost lastnosti, kaj je identifikator in ustrezni register in kakšni so nujni koraki postopka registracije, kaj je prevod vrednosti lastnosti in kako prevajamo identifikatorje, kdaj sta šifranta neskladna...