Home > News > Zagovor magisterija: Urška Moraus, Primerjava vrednosti izmerjenega privzema 18F-FDG na PET slikah možganov

Zagovor magisterija: Urška Moraus, Primerjava vrednosti izmerjenega privzema 18F-FDG na PET slikah možganov

Date: 10. 10. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v torek, 11. oktober 2016, ob 9.00 uri v predavalnici P 04 na Jadranski 21.

Urška MORAUS, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Primerjava vrednosti izmerjenega privzema 18F-FDG na PET slikah možganov« na programu Medicinska fizika 2. st.  v torek, 11. 10. 2016 ob 9.00 uri v predavalnici P 04 na Jadranski 21.    

Komisija:

  • prof. dr. Marko Mikuž (glavni izpraševalec),
  • prof. dr. Tomaž Prosen,
  • prof. dr. Simon Širca,
  • doc. dr. Damijan Škrk,
  • asist. mag. Petra Tomše (somentorica).