Home > News > 1265. sredin seminar: T. Marc, L. Šubelj: O konveksnosti v kompleksnih omrežjih

1265. sredin seminar: T. Marc, L. Šubelj: O konveksnosti v kompleksnih omrežjih

Date: 17. 10. 2016
Source: Computer mathematics seminar (Wednesday seminar)
Sreda, 19. oktober 2016, od 18:15 do 19:45, predavalnica 3.04, FMF, Jadranska 21, LJ
Na seminarju bo predstavljena študija konveksnosti v kompleksnih realnih omrežjih. V ta namen definiramo konveksno množico vozlišč kot množico, ki inducira konveksen podgraf, ter proučujemo rast konveksnih množic v omrežjih. Pokažemo, da imajo nekatera tehnološka in družbena omrežja izrazito konveksno zgradbo, tj. vsaka povezana množica vozlišč inducira konveksen podgraf, dočim so omrežja plenilec-plen nekonveksna. Omrežja z jedrno-obrobno zgradbo imajo nekonveksno jedro in konveksno obrobje. Na drugi strani pa so naključni grafi le lokalno konveksni. Na koncu bodo predstavljeni še možni primeri uporabe konveksnosti v realnih omrežjih.