Home > News > Arjana Žitnik: Rotacijske reprezentacije cikličnih kubičnih konfiguracij

Arjana Žitnik: Rotacijske reprezentacije cikličnih kubičnih konfiguracij

Date: 17. 10. 2016
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 18. 10. 2016, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19