Home > News > Jurij Kovič: Godfrey Harold Hardy (1877-1947) - Življenje in delo

Jurij Kovič: Godfrey Harold Hardy (1877-1947) - Življenje in delo

Date: 22. 10. 2016
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 24. 10. 2016, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. G. H. Hardy je bil eden izmed vodilnih britanskih matematikov
1. polovice 20. stoletja. Znan je tudi zunaj matematičnih krogov po svojem
eseju Matematikova apologija.