Home > News > Aleksander Simonič: Riemannova funkcija zeta - 1. del: Riemannov članek (1859)

Aleksander Simonič: Riemannova funkcija zeta - 1. del: Riemannov članek (1859)

Date: 5. 11. 2016
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 7. 11. 2016, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. V prvem delu sklopa predavanj bomo pozornost namenili
znamenitemu članku Bernharda Riemanna (1826-1866),
s katerim je postavil temelje analitični teoriji števil.
Komentirali bomo tudi rokopisne in tiskane verzije tega članka.