Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Brigita Ramšak, Analiza poslovanja podjetja v državni lasti: primer Adria Airways d.d.

Zagovor dela diplomskega seminarja: Brigita Ramšak, Analiza poslovanja podjetja v državni lasti: primer Adria Airways d.d.

Date: 7. 11. 2016
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 9. 11. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.


Brigita RAMŠAK, absolventka univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Analiza poslovanja podjetja v državni lasti: primer Adria Airways d.d.« v sredo, 9. 11. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Simon Čadež (EF UL; mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir.