Home > News > Zagovor magisterija: Luka Klobučar, Simulacija toplotne obremenitve kasete diverterja v fuzijskem reaktorju

Zagovor magisterija: Luka Klobučar, Simulacija toplotne obremenitve kasete diverterja v fuzijskem reaktorju

Date: 9. 11. 2016
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 11. november 2016, ob 12.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.

Luka KLOBUČAR, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Simulacija toplotne obremenitve kasete diverterja v fuzijskem reaktorju« na programu Jedrska Tehnika 2. st.  v petek, 11. 11. 2016 ob 12.15 uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19.    

Komisija:

  • prof. dr. Leon Cizelj,
  • prof. dr. Svjetlana Fajfer,
  • dr. Boštjan Končar (somentor),
  • prof. dr.Simon Širca (glavni izpraševalec),
  • prof. dr. Iztok Tiselj (mentor).