Home > News > Matjaž Konvalinka: Bijektivni dokaz Narusejeve formule o kljukah za poševne oblike

Matjaž Konvalinka: Bijektivni dokaz Narusejeve formule o kljukah za poševne oblike

Date: 13. 11. 2016
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 15. 11. 2016, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19